Pro nákupy nad 800 Kč s platbou předem nabízíme doručení ZDARMA na pobočky Parcelshopu.
Napište nám

Souhlas se zpracováním emailové adresy

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Uděluji společnosti Express store s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 07795637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307742, která je správcem internetového obchodu XLvyprodej https://www.xlvyprodej.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti Express store s.r.o. dobrovolně poskytl/a v rozsahu [emailová adresa], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Express store s.r.o. zpracovávala Osobní údaje za účely:

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Express store s.r.o. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost Express store s.r.o. je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti Express store s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 130 00 nebo prostřednictvím e-mailu info@xlvyprodej.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností Express store s.r.o. ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické komunikace nebo telefonu odvolat a společnost Express store s.r.o. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.